- ett litet serieförlag

 

 

 

Pikkadåll sysslar med förlags-
verksamhet.

Pikkadåll startade 1997 och är en
biverksamhet till Gordon art.

Pikkadåll arbetar småskaligt, resurssnålt
och i motvind.

Pikkadåll brinner av lust att sprida det vi
själva gillar.

Pikkadåll laddar med mental ammunition
och skjuter på allt som berör.

Pikkadåll säljer tecknade serier.

Köp böcker

 

Böcker

- Härifrån
- Strykjärnet & Döden

 
 
 
 

 

       
© Mattias Gordon index - kontakt